utrzymanie przyciemnienia
utrzymanie przyciemnienia